1. Home
  2. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਟਾਰਟਅਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜ: 10 ਲੱਖ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਅਜੇ ਵੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਡੇਅਰੀ ਉਧਯੋਗ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

Pavneet Singh
Pavneet Singh
Animal Husbandry Startup Grand Challenge

Animal Husbandry Startup Grand Challenge

ਡੇਅਰੀ ਉਧਯੋਗ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ' ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਅਵੇਦਕ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ- ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਕਰ ਦੀਤੀ ਗਈ ਹੈਂ । ਇੱਛੁਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਧੇਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ , ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ , ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 6 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਹਰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁੱਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਵੇਦਨ

  • ਸੀਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ।

  • ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਆਰਐਫਆਈਡੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

  • ਹੀਟ ਡਿਟੇਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

  • ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਭ ਨਿਦਾਨ ਕਿੱਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ।
  • ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

  • ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲਾਗਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼

Summary in English: Animal Husbandry Startup Grand Challenge : Your chance to win 10 lakhs? still apply before 31st january

Like this article?

Hey! I am Pavneet Singh . Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters