1. Home
  2. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ

ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਲੋਨ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ , ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ (Goat farming ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ।

Pavneet Singh
Pavneet Singh
Goat Farming

Goat Farming

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ , ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ (Goat farming ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ।

ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਅਜਕਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ (Important Information Related to Goat Rearing) ਲੈਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ (Goat farming) ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ , ਜੋ ਬਕਰੀ ਪਾਲਣ (Goat Farming) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਵੱਜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅੱਸੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ , ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ (Loan for goat rearing)

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਉਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ? ਉਸ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ (Here's how to create a project report for a goat rearing loan)

ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜਾ ਉਪਲੱਭਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਰਜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਕਰਜੇ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ (Necessary procedure for goat rearing loan)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ (Loan for Goat Farming) ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਜਾਓ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਕਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਬਣਾਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (Loan from NABARD for goat rearing)

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਲਈ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦ ਲਈ 240 ਫੁੱਟ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਕ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਲਈ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬਚੇ ਦੇ ਲਈ 8 ਜਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ 40 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 320 ਫੁੱਟ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁੱਲ 575 ਫੁੱਟ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਹੁਣ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ 587 ਵਿੱਚ

Summary in English: Get loan for Goat Farming without any risk

Like this article?

Hey! I am Pavneet Singh . Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters