1. Home

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ | ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ |

KJ Staff
KJ Staff

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ | ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ |

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 2000-2000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਭਾਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏਗੀ |

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ |

ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ https://pmkisan.gov.in/ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਕਾਰਨਰ Farmer Corner ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ Edit Aadhaar Detail ਦੇ ਵਿਕਲਪ' ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |

Summary in English: If PM Kisan Yojana requires 4000 rupees, then register before 30 June

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News