ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ: ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੇਸੀਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

KJ Staff
KJ Staff
Kisan Credit Card

Kisan Credit Card

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (Kisan Credit Card) ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ . ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ KCC ? (Who can take KCC?)

ਖੇਤੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Kisan Credit Card Process)

ਕੇਸੀਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਬਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ https://pmkisan.gov.in/ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਸੀਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Documents required for KCC)

ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ / ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸੀਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਥੇ ਕਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Where to complain if KCC is not received)

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਜਿਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ https://cms.rbi.org.in/ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0120-6025109 / 155261 ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਈਮੇਲ (pmkisan-ict@gov.in) ਰਾਹੀਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Farm Machinery Bank: ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 80% ਸਬਸਿਡੀ

Summary in English: Kisan Credit Card: If KCC is not received within 15 days, complain to this number

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters
Krishi Jagran Punjabi Magazine subscription