Krishi Jagran Punjabi
Menu Close Menu

ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੈ SBI ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ?

Monday, 03 August 2020 04:22 PM

ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ (LPS) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ LPS ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਤਾ ਹੈ |

ਕੀ ਹੈ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ ?

ਐਸਬੀਆਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 85% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |

ਕੀ ਹੈ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ (LPS) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ?

ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ SBI ਦੀ LPS ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ (LPS)) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ?

1. ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ (LPS)) ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਪੀਐਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ |

3. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਐਲਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਐਲਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ,ਖੇਤ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਐਸਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |

5. SBI ਦੀ LPS ਵਿਚ ਖੇਤ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |

ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਨ ?

1. ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 85% ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |

2. LPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਐਲਪੀਐਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ

1. ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮਿਆਦ ਦੇਵੇਗਾ |

2. ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲ ਪੀ ਐਸ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ-ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ | ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਲ ਪੀ ਐਸ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ https://sbi.co.in/hi/web/agri-rural/agriculture-banking/miscellaneous-activities/land-purchase-scheme ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼/land-purchase-scheme ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ 24X7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ 1800 11 2211 (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ), 1800 425 3800 (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ) ਜਾਂ 080-26599990 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |

SBI's Land Purchase Scheme State Bank of India Land purchase scheme SBI fixed deposits State bank of India SBI BANK
English Summary: Know what is SBI's Land Purchase Scheme and Application Process?

Share your comments

Krishi Jagran Punjabi Magazine subscription

CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.