1. Home

SMAM ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 80% ਤਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲ, ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |ਹੁਣ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ SMAM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ Direct Benefit Transfer In Agriculture Mechanization Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

KJ Staff
KJ Staff

ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲ, ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |ਹੁਣ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ SMAM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ Direct Benefit Transfer In Agriculture Mechanization Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

1 ) ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ https://agrimachinery.nic.in/Farmer/SHGGroups/Registration ਤੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ |

2 ) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Registration) ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਜਾਓ |

3 ) ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ Farmer 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ |

4 ) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੋ |

ਆਵੇਦਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ

1. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ - ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ.

2. ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ |

3. ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਓ ਆਰ).

4. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੀ ਕਾੱਪੀ |

5.ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ ਦੀ ਕਾਪੀ (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ / ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ / ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਪਾਸਪੋਰਟ)

6. ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ / ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ |

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ - ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨਾ | ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ: - ਡੀਬੀਟੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਉਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਸਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਐਸ.ਸੀ. / ਐਸ.ਟੀ. / ਜਨਰਲ), ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਛੋਟਾ / ਮਾਰਜਿਨਲ / ਵੱਡਾ) ਅਤੇ ਲਿੰਗ (ਪੁਰੁਸ਼ / ਮਹਿਲਾ ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।


ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ -

ਪੰਜਾਬ- 9814066839, 01722970605

ਉਤਰਾਖੰਡ - 0135- 2771881

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9235629348, 0522-2204223

ਰਾਜਸਥਾਨ - 9694000786, 9694000786

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 7552418987, 0755-2583313

ਝਾਰਖੰਡ - 9503390555

ਹਰਿਆਣਾ - 9569012086

ਬਿਹਾਰ - 9431818911, 9431400000

Summary in English: now farmers can avail 50 to 80% subsidy on implements under Modi government SMAM scheme

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News