1. Home

ਪੰਜਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਡ ਬੁਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2021: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ

ਪੰਜਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਡ ਬੁਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ minesandgeology.punjab.gov.in ਤੇ ਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|ਖਣਿਜ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ( ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ )ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।

KJ Staff
KJ Staff
ਪੰਜਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਡ ਬੁਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ

Punjab Online Sand Booking Portal Registration 2021

ਪੰਜਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਡ ਬੁਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ minesandgeology.punjab.gov.in ਤੇ ਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|ਖਣਿਜ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ( ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ )ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਆਨਲਾਇਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ , ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੈਣਦੇਣ / ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰਿਆਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਦੱਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਾਰ , ਖਾਣ ਵਿਚ ਉਪਲੱਭਦ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਭਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੋਰਟਲ ਉਪਭੋਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਭਧ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਐਮਆਈਐਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਰੇਤ ਬੁਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਖੱਡਾਂ/ਰੇਤ ਯਾਧਰਾ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਬ- ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਣਿਜ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ) ਦਾ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ( ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ) , ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

  • ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ/ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ / ਬਜਰੀ ਤਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇਗੀ।

  • ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।

  • ਖਣਿਜ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ , ਜੀਪੀਐੱਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ |ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਧਾਰਿਤ ਦੱਰਾ ਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਇਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ/ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ - ਟਾਇਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀ ਨਿਵਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਆਇਤ ਗੁਣਵਾਤਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 9 ਪ੍ਰਤੀ ਘਟ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ। ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਲਾਮੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਲਾਸਟ੍ਰਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਣੇਗੀ, ਉਪਭਕਤੋਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਮਲਕੀਅਤਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੋਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਪੋਰਟਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੇਤ/ਬਜਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਮੂਲ ਤੇ ਕੈਮਪਿੰਗ

ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਵਧ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ , ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਮੂਲ ਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । 9 ਪ੍ਰਤੀ ਘਨ ਫੂਟ ਅਤੇ ਵੱਧ। ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਘਣ ਮੀਟਰ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 35000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

Summary in English: Punjab Online Sand Booking Portal Registration 2021: Now You Can Order Sand And Other Mining Materials Online On Government Punjab Sand Portal

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters