Krishi Jagran Punjabi
Menu Close Menu

ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ SBI ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਨ, ਜਾਣੋ ਕੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਵੇਦਨ

Tuesday, 31 December 2019 03:09 PM

ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਦੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਯੋਜਨਾ ਐਲਪੀਐਸ (LPS) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ |  ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ  ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਦੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਕੀਮ ਐਲਪੀਐਸ (LPS) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ | (SBI) ਐਸਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਯ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਐਸਬੀਆਈ  SBI ਦੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਕੀਮ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 85% ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ |  ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ | ਐਸਬੀਆਈ SBI ਦੀ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ |ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਕ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਕੀਮ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਵੇਦਨ ?

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਕੀਮ (LPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ  ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ | ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਲੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ LPS ਦਾ ਲਾਭ

SBI ਦੀ LPS  ਦੇ ਅਧੀਨ,ਖੇਤ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਐਸਬੀਆਈ  SBI  ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੀਤੇ ਗਏ  ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਨ ?

ਐਸਬੀਆਈ SBI ਦੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਚੇਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

Land purchase scheme SBI's Land Purchase Scheme State Bank of India SBI fixed deposits State bank of India State Bank of India FD ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਫ.ਡੀ.

Share your comments


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.