1. Home

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ !

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ(Animal Husbandry) ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ(Central Government) ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ(National Livestock Mission)ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Pavneet Singh
Pavneet Singh
Animal Husbandry

Animal Husbandry

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ(Animal Husbandry) ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ(Central Government) ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ(National Livestock Mission)ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ(Pashudhan Mission)ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ (Pashudhan Subsidy Scheme) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (Objective of National Livestock Mission)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ(Employment in Animal Husbandry and Fooder Crops) ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟ, ਆਂਡੇ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ, ਉੱਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ (Production of meat, eggs, goat's milk, wool and fodder) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ (Pashudhan Bima) ਸਮੇਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ(Beneficiaries of National Livestock Mission)

 • ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ

 • ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ

 • ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂ

 • ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ

 • ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹ

 • ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ (Financial Aspects of National Livestock Mission)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 50% ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਚਰੀ ਅਤੇ ਬਰੂਡਰ ਕਮ ਮਦਰ ਯੂਨਿਟ, ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ, ਚਾਰਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 • ਪੋਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Poultry project) - 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

 • ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ (Sheep and goat)- 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

 • ਸੂਰ (Pig)- 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

 • ਫੀਡ ਐਂਡ ਫੂਡਰ(Feed & Fooder)- 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ(Benefits and Features of National Livestock Mission)

 • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ (Animal Husbandry and Dairying Department) ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 • ਪਸ਼ੂਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 • ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੀਟ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਉੱਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

 • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 • ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ (Goal of National Livestock Mission)

ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਸਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ (Sub-Mission on Breed Development of Livestock and Poultry):-

ਇਸ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓ., ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ., ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੋਲਟਰੀ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ (Poultry, sheep, goat and pig farming ) ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫੀਡ ਅਤੇ ਫੂਡਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ(Sub-Mission on Feed and Fooder Development):-

ਇਸ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (Fodder production) ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ(Sub-Mission on R&D, Livestock Insurance, Extension and Innovation):-

ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ (How to apply in National Livestock Mission Scheme)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ nlm.udyamimitra.in 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM Kisan: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ! 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

Summary in English: Up to 50 lakh grants and employment available in these areas of animal husbandry!

Like this article?

Hey! I am Pavneet Singh . Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters