1. Home
  2. ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?

ਬਦਲਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਡੇਂਗੂ(Dengue) ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Pavneet Singh
Pavneet Singh
Dengue

Dengue

ਬਦਲਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਡੇਂਗੂ(Dengue) ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ

ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ (Symptoms of Dengue)

ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ 3 -14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ (Treatment of Dengue)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ (Foods to Cure Dengue Fever)

ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਪੱਤਾ(Papaya Leaf): ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਪੈਨ ਅਤੇ ਚਾਈਮੋਪੈਪੈਨ ਵਰਗੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. 30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਨਾਰ (Pomegranate):

ਅਨਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਰ ਖੂਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਸਣ(Garlic):

ਲਸਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਜ, ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ, ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਹੀਂ :

ਦਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਪਫ੍ਰੂਟ:

ਗ੍ਰੇਪਫ੍ਰੂਟ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਲ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਂ (WBC) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mukhyamantri Antyodaya Parivar Utthan Yojana: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਯਾਰਡ ਪੋਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਚੂਚੇ

Summary in English: What to eat and what not to prevent dengue

Like this article?

Hey! I am Pavneet Singh . Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News