Krishi Jagran Punjabi
Menu Close Menu

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ 100% ਡਬਲ

Tuesday, 01 September 2020 05:36 PM

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੈਸੇ ਦੁਗੁਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 124 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |

50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ, 5000 ਰੁਪਏ, 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ, ਜੋ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸਿੰਗਲ ਧਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਏ: ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ (ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਜੀ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.)

ਸੰਯੁਕਤ ਬੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ (ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਬਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.)

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੈਸੇ ਦੁਗੁਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 124 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ | ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣਿ 124 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ 112 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ | ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਆਜ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੁਗਣੇ ਹੋਣ ਚ 118 ਮਹੀਨੇ ਲਗਦੇ ਸਨ |

ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜਰੂਰੀ

KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਇਸਦੇ ਲਈ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਧ ਹੈ |

ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਖਾਤਾ

ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਡਾਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Kisan Vikas Patra Yojana punjabi news KVP
English Summary: Double your money in Kisan Vikas Patra. Can start by one thousand Rupees only.

Share your comments

Krishi Jagran Punjabi Magazine Subscription Online SubscriptionKrishi Jagran Punjabi Magazine subscription

CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.