s
  1. ਖਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ, ਇੰਡੇਨ, ਐਚਪੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ! ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

KJ Staff
KJ Staff
New Gas Connection

New Gas Connection

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ LPG ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਨਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ (How to get new online gas connection)

ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (Bharat Gas Connection)

-ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ebharatgas.com 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Get a new ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

-ਹੁਣ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।

-ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (Indane Gas Connection)

-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ indane.co.in 'ਤੇ ਜਾਓ।

-ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ 'ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ' 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਨਿਊ ਕਨੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

-ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

-ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

HP ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (HP Gas Connection)

-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ HP ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ myhpgas.in 'ਤੇ ਜਾਓ।

-ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

-ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ OTP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

-ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ।

-ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਪੀਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ (How to get gas connection from official LPG website)

-ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਪੀਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ mylpg.in 'ਤੇ ਜਾਓ।

-'ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 'ਨਵਾਂ ਗਾਹਕ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

-ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ, ਸ਼ਹਿਰ, ਵਿਤਰਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ 'ਸਬਮਿਟ' ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

-ਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

-ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਔਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ (How to apply offline for new gas connection)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਔਫਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡੀਲਰ/ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼, ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਧਾ! ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

Summary in English: How to get new gas connection! Apply online and offline

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Top Stories

More Stories

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters
Krishi Jagran Punjabi Magazine subscription