s
  1. ਖਬਰਾਂ

LPG ਸਬਸਿਡੀ: ਆਧਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ

KJ Staff
KJ Staff
LPG Subsidy

LPG Subsidy

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ LPG ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਓ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੇਨ (Indian Oil Company Indane) ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ (Address Proof) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਔਫਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ IVRS (Interactive Voice Response System) ਅਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ how to get lpg connection on aadhar card without subsidy)

  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ।

  • ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

  • ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

  • ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ (Show identity card commercial cylinder)

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਗਲ, ਡਬਲ ਜਾਂ ਮਿਕਸਡ ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ

ਇਹੀ ਨਿਯਮ FTL ਜਾਂ Free Trade LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FTS ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (Advantages of Composite Cylinder)

ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਪੌਲੀਮਰ ਦੇ ਬਣੇ ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਵੀ HDPE ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗੈਸ ਬਚੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 35000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

Summary in English: LPG Subsidy: Get gas connection and subsidy benefits easily by showing Aadhar

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Top Stories

More Stories

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters
Krishi Jagran Punjabi Magazine subscription