1. Home
  2. ਖਬਰਾਂ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਝ ਲਈ 60249 ਅਤੇ ਗਾਂ ਲਈ 40783 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ, ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਝ ਨੂੰ 60249 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਵੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ ਨੂੰ 40783 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ |

KJ Staff
KJ Staff

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ, ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਝ ਨੂੰ 60249 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਵੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ ਨੂੰ 40783 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ |

ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,40,000 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਨਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਲਈ 40,783 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਝ ਲਈ 60,249 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

1. ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ |

2. ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 7% ਸਧਾਰਣ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 7% ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, 3% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ' ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

3. ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਧਾਰਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1.6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 12% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ' ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ |

5. ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਿਵੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 6797 ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6797 ਰੁਪਏ ਕਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |

6. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

  • ਬੈਂਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
  • ਕਲਪਨਾ ਸਮਝੌਤਾ
  • ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
  • ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼


ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ

  1. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ
  2. ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ 40783
  3. ਮੱਝ 60249 ਇੱਕ ਸਾਲ
  4. ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ 4063
  5. ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ੧੬੩੩੭

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-Minimum Support Price) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਈ-ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Summary in English: people will now get loan of Rs. 60249 on Buffalo and Rs. 40783 for cow

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters