Krishi Jagran Punjabi
Menu Close Menu

ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ Aadhaar ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ?

Monday, 15 June 2020 03:54 PM

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਾ | ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਦਵਾਉਗਾ | ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ UIDAI ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਦਾਖਲਾ (Enrollment) ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ (Bio-metric) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (Common Service Centre) ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ:

1) ਨਵੇਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ |
2) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ |
3) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ |
4) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ |
5) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ |

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ | ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ-

1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ NSEIT (https://uidai.nseitexams.com/UIDAI/LoginAction_input. ACT) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ |

2. ਉਥੇ, ਤੁਸੀਂ Create New User ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ |

3. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ XML File ਖੁੱਲੇਗੀ |

4. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ Share Code enter ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ |

5. XML File ਅਤੇ Share Code ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ https://resident.uidai.gov.in/offline-kyc 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ offline e aadhar ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ |

6. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ XML File ਅਤੇ share code ਦੋਵੇ ਹੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ |

7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ |

8. ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ |

9. ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ Aadhaar Testing and Certification ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ |

10. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ Continue ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ |

11. ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਫਾਰਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋ |

12. ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਇਕ ਦਸਤਖਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ |

13. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ Preview ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੇਖੋਗੇ | ਇਸ ਵਿਚ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ |

14. ਫਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਕਸ Declaration Box ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਕੇ Proceed to submit form ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਦੋ |

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ

1. ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ | ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ Menu ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਦੋ |

2. ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ | ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ Please Click Here to generate receipt ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ |

3. ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲਾਂਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ

1. ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ |

2. ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ Book Center ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ | ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋ | ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ |

3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ admit card ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਓ |

New business idea Most profitable business idea Top profitable business idea Small investment business idea Rural business ideas How to apply Aadhar centre Frenchise Aadhar centre Frenchise punjabi news
English Summary: you can get easily free aadhaar center franchises ,know how to get license

Share your comments

Krishi Jagran Punjabi Magazine subscription

CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.