Krishi Jagran Punjabi
Menu Close Menu

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

Monday, 26 October 2020 05:23 PM

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਹੁਣ ਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦੇਣ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ
ਕਿਸ਼ਤ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ |

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਬੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://pmkisan.gov.in/ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਕਾਰਨਰ Farmer Corner ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ,ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Edit Aadhaar Detail ਦੇ ਵਿਕਲਪ' ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ https://pmkisan.gov.in/ ਤੇ ਜਾਓ |

  • ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ |

  • ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ |

  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ IFSC ਕੋਡ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

  • ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ |

  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

  • ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 011-24300606 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ' ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |


ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-LIC ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਓ 19 ਹਜ਼ਾਰ, ਉਮਰ ਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਈ !

PM Kisan Samman Nidhi Yojana govt schemes farmers punjabi news punjab
English Summary: Apply before 31st of october to get 2 installments in pm kisan samman nidhi yojna, money will be available in november and december

ਖੇਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਓ .. !!

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਠਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਨ | ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ |

ਤੁਸੀ ਸਾਨੂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ( Contribute Now )

Share your comments

Krishi Jagran Punjabi Magazine subscription

CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.