1. Home

Post Office Scheme : ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਗਣਾ ! ਕਰੋ ਨਿਵੇਸ਼

ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਚਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ (Post Office Scheme) ਨੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਤੀ ਹੈ।

Pavneet Singh
Pavneet Singh
Post Office Scheme

Post Office Scheme

ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਚਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ (Post Office Scheme) ਨੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ (Kisan Vikas Patra Yojana) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿੱਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੁਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 2022 (Kisan Vikas Patra 2022)

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਚਤ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ (What is Kisan Vikas Patra)

ਕਿਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ(Long Term Financial Discipline)ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਕੀਮ (Kisan Vikas Patra Post Office Scheme)113 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ (What is Kisan Vikas Patra Yojana Types of Accounts)

ਸਿੰਗਲ ਧਾਰਕ ਕਿਸਮ(Single Holder Type)-ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ KVP ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੁਆਇੰਟ ਏ ਟਾਈਪ (Joint A Type)-ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਨਾਂ ਤੋਂ KVP ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ , ਇਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਤਿਥੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੁਆਇੰਟ ਬੀ ਟਾਈਪ (Joint B Type)-ਸੰਯੁਕਤ ਬੀ ਕਿਸਮ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਵੀਪੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਏ ਟਾਈਪ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ, ਦੋ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੇ-ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ (Eligibility of Kisan Vikas Patra Scheme)

 • ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ (Benefits of KVP Scheme)

 • ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

   

 • ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 113 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੀਮ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ KVP ਯੋਜਨਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

   

 • ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ: ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

   

 • ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ(Taxation Law): ਇਸ ਵਿੱਚ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ URS ਜਾਂ TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

   

 • ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਨ: ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ 2022 ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ (Documents Required for Kisan Vikas Patra 2022)

 • ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ।

 • ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ KVP ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ (How to apply for Kisan Vikas Patra)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, indiapost.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ : 3 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਨੈਨੋ! 

Summary in English: Post Office Scheme: Money under Kisan Vikas Patra Yojana will be doubled! Please invest

Like this article?

Hey! I am Pavneet Singh . Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters