1. Home
  2. ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ !

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ…

KJ Staff
KJ Staff
Healthy Skin

Healthy Skin

ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅੱਸੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋਂਦਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੁਲਸਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ।

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਦ। ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ-ਟੀ ਦੇ ਅਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਟੋਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਚਿਹਰਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਟੋਨਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੋਨਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੋਨਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਐਕਸਫੋਲੀਏਟਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਮਾਸਕ

ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਫੋਲੀਅਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕਰਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕੂਲਿੰਗ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਸ਼ੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਲਓ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਕੂਲ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਸਪਰੇਅ ਲਗਾਓ।

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ

ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਦਨ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ।

Disclaimer: ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਾ! ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ!

Summary in English: Here are 5 things men should do for healthy skin!

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Top Stories

More Stories

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters