s
  1. Home
  2. ਬਾਗਵਾਨੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪਰਾਗ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Gurpreet Kaur
Gurpreet Kaur

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪਰਾਗ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ?

ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ?

ਸ਼ਹਿਦ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪਰਾਗ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੂਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਸ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪਰਾਗ (ਪੀਲੀ ਧੂੜ) ਪੁੰਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਖੀਆਂ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਚਕ ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫੁੱਲ

1) ਸੂਰਜਮੁਖੀ
ਇਹ ਫੁੱਲ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

2) ਬੀ ਬੋਮ ਦਾ ਫੁੱਲ
ਇਸ ਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਤਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

3) ਲਵੈਂਡਰ ਫੁੱਲ
ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

4) ਗੁਲਾਬ
ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ।

5) ਮੈਰੀਗੋਲਡ
ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਦਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6) ਬਲੂ ਕੋਨਫਲਾਵਰ
ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

7) ਕ੍ਰੋਕਸ ਫੁੱਲ
ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿਲਹਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੂਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

8) ਫੌਕਸਗਲੋਵ ਫਲਾਵਰ
ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਸ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

9) ਅੰਗੂਰ ਹਾਈਕਿੰਥ ਦਾ ਫੁੱਲ
ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10) ਸਾਲਵੀਆ ਦਾ ਫੁੱਲ
ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਮਨੀ, ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਲਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਵੀਆ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

11) ਚਾਇਵਸ ਦੇ ਫੁੱਲ
ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।

12) ਕਾਲੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਸੁਸਾਣ
ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੂਸਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਅਜਵਾਇਣ, ਨਿੰਬੂ, ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

Summary in English: Beneficial for horticulture and beekeeping, Bees are most attracted to these flowers

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters