1. Home
  2. ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਗਰੋਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਗਰੋਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ...

Priya Shukla
Priya Shukla
ਐਗਰੋਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਐਗਰੋਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ `ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਐਗਰੋਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ `ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਝੋਨਾ:
ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਪੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
ਚੌਲਾਂ `ਚ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।
● ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।
● ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ 150 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਪਲਸਰ ਜਾਂ 26.8 ਗ੍ਰਾਮ ਐਪਿਕ ਜਾਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਨਟੀਵੋ ਜਾਂ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਅਮਿਸਟਰ ਟਾਪ ਜਾਂ ਟਿਲਟ ਜਾਂ ਫੋਲੀਕਰ/ਓਰੀਅਸ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ `ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਓ।
● ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਟੀ 5 ਪੌਦਾ ਹੌਪਰ ਪਾਣੀ `ਚ ਤੈਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ 94 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪੈਕਸਾਲੋਨ 10 ਐਸ.ਸੀ (ਟ੍ਰਾਈਫਲੂਮੇਜ਼ੋਪਾਈਰਿਮ) ਜਾਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਓਸ਼ੀਨ/ਟੋਕਨ 20 ਐਸ.ਜੀ. (ਡਾਇਨੋਟੇਫੁਰਾਨ) ਨੂੰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ `ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਓ।

ਕਪਾਹ:
● ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ।
● ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਈਥੀਓਨ 50 ਈ.ਸੀ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ 50 ਈ.ਸੀ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜਾਂ ਇਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ 5 ਐਸ.ਜੀ 240 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਥਾਇਓਨਡੀਕਾਰਬ 75 ਡਬਲਯੂ.ਪੀ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14.5 ਐਸ.ਸੀ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

ਗੰਨਾ:
● ਜੇਕਰ ਬੋਰਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 5% ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਫਰਟੇਰਾ 0.4 ਜੀ.ਆਰ ਜਾਂ 12 ਕਿਲੋ ਫੁਰਾਡਾਨ, ਡਿਆਫੂਰਾਨ, ਫਿਊਰਾਕਾਰਬ, ਫਿਊਰੀ 3ਜੀ (ਕਾਰਬੋਫਿਊਰਾਨ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਲਕੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੋ।

ਮੱਕੀ:
● ਫੌਜੀ ਕੀੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਕੋਰੇਜਨ 18.5 ਐਸ.ਸੀ @ 0.4 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
120-200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਸਪਰੇਅ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੋਰਲ ਵੱਲ ਲਗਾਓ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ:

ਸਬਜ਼ੀ:
● ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ-ਗੋਭੀ ਤੇ ਬਰੋਕਲੀ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਪਾਲਕ, ਧਨੀਆ, ਮੇਥੀ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।
● ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਇੰਡੋਫਿਲ ਐਮ-45 ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ `ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
● ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਤੇ ਡਾਈ ਬੈਕ (Die Back) ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਫੋਲੀਕਰ ਜਾਂ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਇੰਡੋਫਿਲ ਐਮ 45 ਜਾਂ ਬਲਿਟੌਕਸ ਨੂੰ 250 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ `ਚ ਘੋਲ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
● ਭਿੰਡੀ 'ਤੇ ਜੈਸੀਡ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 80 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਈਕੋਟਿਨ 5% ਜਾਂ 2 ਲੀਟਰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਜਾਂ 40 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਕਨਫੀਡੋਰ 17.8 ਐਸ.ਐਲ ਜਾਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਐਕਟਾਰਾ 25 ਡਬਲਯੂ.ਜੀ ਜਾਂ 560 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਮੈਲਾਥੀਓਨ 50 ਈ.ਸੀ ਜਾਂ 100 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਸੁਮੀਸੀਡੀਨ 20 ਈ.ਸੀ ਨੂੰ 100-125 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ, ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਫਲ:
● ਇਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ, ਅਮਰੂਦ, ਅੰਬ, ਲੀਚੀ, ਸਪੋਟਾ, ਜਾਮੁਨ, ਬੇਲ, ਆਂਵਲਾ ਆਦਿ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।
● ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਦੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਘਾਹ, ਭੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
● ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਓ ਤੇ ਦੱਬ ਦਵੋ।
● ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਗਾਂ `ਚ ਫਾਈਟੋਫਥੋਰਾ (ਗਿਊਮੋਸਿਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ:

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ:
● ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
● ਦਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੋਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ `ਚ ਲਗਭਗ 1500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
● ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਰਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹਰੀ ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ `ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
● ਨਾਲ ਹੀ, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਹਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
● ਇੱਕ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 70-80 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ `ਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਛੀ:
● ਗਰਮ ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ `ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ `ਚ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਖਣਿਜ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਡ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
● ਕੋਕਸੀਡਿਓਸਿਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ `ਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
● ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ `ਚ ਕੋਕਸੀਡਿਓਸਟੈਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
● ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। 6-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ2ਬੀ ਰਾਣੀਖੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ।
● ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਓ।

Summary in English: Advisory by Agromet for Punjab state, know complete information

Like this article?

Hey! I am Priya Shukla. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News