1. Home
  2. ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਨੂੰ ਤੁੱਸੀ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Gurpreet Kaur Virk
Gurpreet Kaur Virk
ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ

ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ

ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਨੂੰ ਤੁੱਸੀ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਥਾਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਨੂੰ ਤੁੱਸੀ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ

1. ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਖੂਨ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

2. ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੌਥਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਟਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਟੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

3. ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ, ਅੰਡੇ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਮੀਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਜਿਵੇਂ ਬੇਕਨ, ਸੌਸੇਜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੈਤੂਨ, ਕੈਨੋਲਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਟਿਡ ਤੇਲ ਭਾਵ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਣੋ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

5. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਓ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

Summary in English: Be sure to include these items on your plate for a healthy diet!

Like this article?

Hey! I am Gurpreet Kaur Virk. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters