1. Home
  2. ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Migraine or Headache: ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ! ਜਾਣੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ!

ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਰਦਰਦ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Gurpreet Kaur Virk
Gurpreet Kaur Virk
ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ?

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ?

Headache or Migraine: ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਨਣ ਦੀ ਅੱਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਸੀ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ।

Difference Between Migraine and Headache: ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Migraine Pain: ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਂਗ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਮਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ।

Headache: ਸਿਰਦਰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਣਾਅ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਦਰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

-ਕਲੱਸਟਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਸਾਈਨਸ ਸਿਰ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

-ਚਿਆਰੀ ਸਿਰਦਰਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਿਆਰੀ ਖਰਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

-ਥੰਡਰਕਲੈਪ ਸਿਰ ਦਰਦ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੋ 60 ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੈ

-ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਤਲੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ, ਧੱਬੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Super Foods: ਇਹ 5 ਸੁਪਰਫੂਡਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ! ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ!

ਔਰਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਡਰੋਮ

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਔਰਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਡਰੋਮ। ਔਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਡਰੋਮ ਸਟੇਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਬਾਸੀ ਆਉਣਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਗਰਦਨ ਦੀ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ।

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

-ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਚਿੰਤਾ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ, ਅਲਕੋਹਲ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀਟ ਥੈਰੇਪੀ, ਮਸਾਜ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ।

-ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

Disclaimer: ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

Summary in English: Migraine or Headache: What is the difference between a migraine and a headache?

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters